behorende bij het bestemmingsplan ‘Sondervick 19’ in de gemeente Veldhoven.

 

 

Totale regelset

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1        Begrippen

Artikel 2        Wijze van meten

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3        Bedrijf

Artikel 4        Groen

Artikel 5        Verkeer

Artikel 6        Waarde - Archeologie

Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 7        Anti-dubbeltelregel

Artikel 8        Algemene bouwregels

Artikel 9        Algemene gebruiksregels

Artikel 10      Algemene aanduidingsregels

Artikel 11      Algemene afwijkingsregels

Artikel 12      Algemene wijzigingsregels

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 13      Overgangsrecht

Artikel 14      Slotregel

Bijlage 1: Tabel bouwregels en afwijkend gebruik voor bedrijf

Bijlage 2: Staat van bedrijfsactiviteiten

Bijlage 3: Artikel 5 ‘Wonen’ bestemmingsplan ‘De drie dorpen, fase 2 Zilverackers’