Terug naar inhoudsopgave

Artikel 9

Algemene gebruiksregels

9.1         Verboden gebruik

Tot het verboden gebruik wordt in ieder geval gerekend:

a.    Afwijking het gebruik of laten gebruiken van gronden en bouwwerken als of ten behoeve van een seksinrichting dan wel ten behoeve van (raam)prostitutie;

b.    het gebruik of laten gebruiken van opstallen ten behoeve van coffeeshops;

c.    het gebruik van onbebouwde gronden:

d.    als stand- of ligplaats van onderkomens;

e.    als opslag-, stort- of bergplaats van machines, voer- en vaartuigen en andere al of niet afgedankte stoffen, voorwerpen en producten;

f.     een en ander tenzij dit gebruik verband houdt met het op de bestemming gerichte beheer van de gronden.