Terug naar inhoudsopgave

Artikel 14

Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan ‘Sondervick 19’.