Terug naar inhoudsopgave

Artikel 8

Algemene bouwregels

8.1         Overschrijding bouwgrenzen

a.    de bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, mogen in afwijking van de verbeelding en het gestelde in de regels worden overschreden door tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, galerijen, hellingbanen, funderingen, balkons, entreeportalen, veranda's, afdaken en andere ondergeschikte onderdelen van gebouwen, uitgezonderd erkers, mits de overschrijding niet meer dan 1,5 m bedraagt;

b.    kelders zijn, voor zover geheel gesitueerd onder het maaiveld, overal toegestaan waar gebouwen zijn toegestaan.