direct naar inhoud van Artikel 10 Algemene procedureregels
Plan: Veldhoven-dorp, Spreehof-Priorhof
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0861.071101SPREEPRIOR-0401

Artikel 10 Algemene procedureregels

Bij het het stellen van nadere eisen nemen burgemeester en wethouders de volgende regels in acht:

  • a. een voornemen van burgemeester en wethouders strekkende tot het stellen van nadere eisen ligt vier weken in het gemeentehuis ter inzage;
  • b. de terinzagelegging wordt te voren bekend gemaakt in één of meer dag-, week- of andere nieuwsbladen, die in de gemeente verspreid worden en voorts op de gebruikelijke wijze;
  • c. de bekendmaking houdt mededeling in van de mogelijkheid voor belanghebbenden om gedurende de onder genoemde termijn hun zienswijzen kenbaar te maken ten aanzien van de voorgenomen nadere eisen.