direct naar inhoud van 1.2 Ligging van het plangebied
Plan: Kemphaan
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0861.201201KEMPHAAN-0303

1.2 Ligging van het plangebied

Het plangebied van onderhavig bestemmingsplan is gelegen aan de Kemphaan 23 in de wijk De Kelen, de meest noordelijke wijk van de kern Veldhoven. Het plangebied wordt in het (noord)westen begrensd door de Hertgang, in het zuiden door het Heikantsepad en in het oosten door de Kemphaan. In het noordoosten grenst het plangebied aan recente woningbouw.

Het perceel is kadastraal bekend als gemeente Veldhoven, sectie G, perceelsnummer 2398 (gedeeltelijk).

afbeelding "i_NL.IMRO.0861.201201KEMPHAAN-0303_0002.png"

Kadastrale ondergrond met begrenzing plangebied