direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding en doel
Plan: Kemphaan
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0861.201201KEMPHAAN-0303

1.1 Aanleiding en doel

De voormalige schoolgebouwen van de Berckacker en Dick Bruna aan de Kemphaan 23 te Veldhoven zijn in 2012 gesloopt. De gemeente heeft het voornemen om op de locatie maximaal 22 grondgebonden woningen te realiseren.

De betreffende ontwikkeling kan niet worden gerealiseerd op basis van de nu nog vigerende bestemmingsplannen voor het plangebied. Ook is deze ontwikkeling niet meegenomen in het binnenkort vast te stellen bestemmingsplan Veldhoven-Noord. Dit nieuwe bestemmingsplan is conserverend van aard en in dat kader is geen ruimte aanwezig voor het opnemen van nieuwe initiatieven waarover nog geen besluitvorming heeft plaatsgevonden.

Een herziening van de vigerende bestemmingsplannen is noodzakelijk om het woningbouwinitiatief te voorzien van een planologische regeling op basis waarvan de voorgenomen ontwikkeling kan worden gerealiseerd. Het onderhavige bestemmingsplan voorziet in de benodigde ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de herziening, in de vorm van een toelichting. Aan bod komen onder andere:

  • project- en gebiedsbeschrijving;
  • toetsing aan het geldende beleid;
  • toetsing aan milieuwetgeving en andere ruimtelijke wetgeving met betrekking tot bestaande of potentiĆ«le belemmeringen in de omgeving van het plangebied;
  • haalbaarheid;
  • procedure.

Naast deze toelichting omvat dit bestemmingsplan 'Kemphaan' regels en een verbeelding.