Inhoudsopgave

Regels bij het bestemmingsplan Zittard 24 Veldhoven

 

 

Hoofdstuk 1 †††† Inleidende regels

Artikel 1 †††††††††† Begrippen

Artikel 2 †††††††††† Wijze van meten

 

Hoofdstuk 2 †††† Bestemmingsregels

Artikel 3 †††††††††† Natuur

Artikel 4 †††††††††† Wonen - 4

Artikel 5 †††††††††† Waarde Ė archeologie

 

Hoofdstuk 3 †††† Algemene regels

Artikel 6 †††††††††† Anti-dubbeltelbepaling

Artikel 7 †††††††††† Algemene bouwregels

Artikel 8 †††††††††† Algemene gebruiksregels

Artikel 9 †††††††††† Algemene afwijkingsregels

 

Hoofdstuk 4 †††† Overgangs- en slotregels

Artikel 10 †††††††† Overgangsrecht

Artikel 11 †††††††† Slotregel

 

Bijlagen

Bijlage 1 Lijst aan-huis-verbonden beroepen

Bijlage 2 Lijst categorieŽn aan-huis-verbonden bedrijf

Bijlage 3 Staat van bedrijfsactiviteiten - functiemenging