direct naar inhoud van 4.4 Regionaal beleid
Plan: Kemphaan
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0861.201201KEMPHAAN-0303

4.4 Regionaal beleid

4.4.1 Regionaal woningbouwprogramma 2010-2020

De 21 gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant hebben samen het Regionaal Woningbouwprogramma 2010-2020 opgesteld. Een realistisch en flexibel programma dat bottom-up tot stand is gekomen, binnen de door het portefeuillehoudersoverleg Ruimte & Wonen gestelde kaders. Een programma dat zowel de kwantiteit als de kwaliteit beschrijft en dat goed is voor de burger, de gemeente én voor de regio.

Zoals afgesproken in de verstedelijkingsafspraken voorziet ook de gemeente Veldhoven in de eigen actuele woningbehoefte om aan de vraag van de lokale bevolking tegemoet te komen.

Onderhavig bestemmingsplan voorziet in de bouw van maximaal 22 woningen. Deze ontwikkeling is meegenomen in het regionaal woningbouwprogramma.