direct naar inhoud van Artikel 12 Overige regels
Plan: Kemphaan
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0861.201201KEMPHAAN-0303

Artikel 12 Overige regels

12.1 Rechtskarakter

Voor zover het om uitwerking gaat van het bestemmingsplan “Meerhoven” (gebied noordelijke bebouwing) worden de regels behorende bij deze uitwerking, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening, nadat de uitwerking in werking is getreden, geacht onderdeel uit te maken van het bestemmingsplan Meerhoven, zoals vastgesteld deels door de gemeenteraad van Veldhoven d.d. 1 november 1997 en deels door de gemeenteraad van Eindhoven d.d. 12 november 1997, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op 16 juni 1998.