direct naar inhoud van 7.3 Vaststellingsprocedure
Plan: Kromstraat 2013
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0861.071200KROMSTRAAT-0401

7.3 Vaststellingsprocedure

Algemeen

De vaststellingsprocedure van het bestemmingsplan zal plaatsvinden volgens de artikelen 3.7 t/m 3.9 van de Wet ruimtelijke ordening. Het bestemmingsplan wordt in dit kader zes weken ter visie gelegd. Gedurende deze periode kan een ieder zijn zienswijzen kenbaar maken tegen het plan. Het plan zal daarna, al dan niet gewijzigd, ter vaststelling worden aangeboden aan de gemeenteraad.

Procedure

Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 19 juni 2013 zes weken ter visie gelegen. Gedurende deze termijn zijn 4 zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen zijn door de gemeente samengevat en voorzien van een reactie. De Nota van zienswijzen is, gezamenlijk met de ambtshalve aanpassingen integraal opgenomen in bijlage 4 van de toelichting van het bestemmingsplan.