direct naar inhoud van 5.4 Algemene regels
Plan: Kromstraat 2013
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0861.071200KROMSTRAAT-0401

5.4 Algemene regels

Flexibiliteit

Ten behoeve van de flexibiliteit en bruikbaarheid in de praktijk, zijn in hoofdstuk 3 van de regels algemene bouwregels, gebruiksregels en afwijkingsregels opgenomen.

Anti-dubbeltelregel

De anti-dubbeltelregel wordt opgenomen om te voorkomen dat, wanneer volgens de beheersverordening bepaalde bouwwerken niet meer dan een bepaald deel van een bouwperceel mogen beslaan, het opengebleven terrein niet nog eens meetelt bij het toestaan van een ander gebouw of bouwwerk, waaraan een soortgelijke eis wordt gesteld.

Procedureregels

De procedureregels voor het bestemmingsplan, de bevoegdheid tot afwijken en de wijzigingsbevoegdheden zijn in de Wro en de Wabo opgenomen. In hoofdstuk 7 wordt de procedure ten aanzien van het bestemmingsplan omschreven.