direct naar inhoud van 4.10 Archeologie
Plan: Kromstraat 2013
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0861.071200KROMSTRAAT-0401

4.10 Archeologie

Beleid en normstelling

Verdrag van Malta

In Europees verband is het zogenaamde 'Verdrag van Malta' tot stand gekomen. Uitgangspunt van dit verdrag is het archeologisch erfgoed zo veel mogelijk te behouden. Waar dit niet mogelijk is, dient het bodemarchief met zorg ontsloten te worden. Bij het ontwikkelen van ruimtelijk beleid moet het archeologisch belang vanaf het begin meewegen in de besluitvorming. Hiertoe wordt, naast de in ontwikkeling zijnde regelgeving en beleid, een economische factor toegevoegd. De kosten voor het zorgvuldig omgaan met het bodemarchief, dus de kosten voor inventarisatie, (voor)onderzoeken, bodemonderzoek en documentatie, worden door de initiatiefnemer betaald.

Nota Archeologische Monumentenzorg Veldhoven

Het gemeentelijke archeologisch beleid is geformuleerd in de Nota Archeologische Monumentenzorg Veldhoven. In de nota zijn beleidsregels en wensen ten aanzien van de omgang met het archeologische erfgoed opgenomen. Op de beleidskaart zijn de gebieden aangegeven die in de nota worden onderscheiden. In de navolgende figuur is de beleidskaart en de tabel met maatregelen voor de diverse categorie├źn weergegeven.

afbeelding "i_NL.IMRO.0861.071200KROMSTRAAT-0401_0004.jpg"

afbeelding "i_NL.IMRO.0861.071200KROMSTRAAT-0401_0005.jpg"

Figuur 4.1 Archeologiebeleid gemeente Veldhoven, weergegeven in uitsnede voor het plangebied en een matrix met maatregelen per categorie

Toetsing

Het plangebied heeft, conform de gemeentelijke nota, gemêleerde archeologische verwachting:

  • categorie 2;
  • categorie 3;
  • categorie 4;
  • categorie 5;
  • categorie 7.

De archeologische maatregelen zijn conform dit beleid vertaald in een beschermde regeling. Verwezen wordt verder naar de juridische planbeschrijving en de verbeelding. De aanwezige archeologische waarden worden door middel van de diverse archeologische dubbelbestemming beschermd. Ontwikkelingen zijn onder voorwaarden van een omgevingsvergunning voor werken en werkzaamheden mogelijk.

Conclusie

Door het opnemen van een dubbelbestemming voor archeologische waarden wordt een adequate bescherming geboden aan de archeologische waarden die in het plangebied voorkomen. Vanuit het aspect archeologie bestaan er geen belemmeringen voor onderhavig bestemmingsplan.