Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Schoot 16-19
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0861.011800SCHOOT1619-0401

Artikel 8 Algemene aanduidingsregels

8.1 Gebiedsaanduiding
De met gebiedsaanduiding "reconstructiewetzone - extensiveringsgebied overig" aangeduide gronden zijn bedoeld voor het weergeven van de extensiveringsgebieden, zoals bedoeld in de Reconstructiewet.