Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Schoot 16-19
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0861.011800SCHOOT1619-0401

Artikel 12 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als de regels van het bestemmingsplan ‘Schoot 16-19’ van de gemeente Veldhoven.