direct naar inhoud van Bijlagen bij regels
Plan: Locht 25-27 te Veldhoven
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0861.BP00042-0301

Bijlagen bij regels

Bijlage 1 Lijst aan-huis-verbonden beroepen

Bijlage 2 Lijst categorieën aan-huis-verbonden bedrijf

Bijlage 3 Staat van bedrijfsactiviteiten - functiemenging

Bijlage 1 Lijst aan-huis-verbonden beroepen

1. advocaat

2. accountant-administratieconsulent

3. acupuncturist

4. alternatieve genezer

5. bouwkundig architect

6. belastingconsulent

7. dierenarts (kleine huisdieren)

8. fysiotherapeut

9. gerechtsdeurwaarder

10. grafisch ontwerper/ webdesigner

11. huidtherapeut

12. huisarts

13. interieurarchitect

14. juridisch adviseur

15. kunstschilder/kunstenaar

16. logopedist

17. makelaar

18. medisch specialist

19. notaris

20. oefentherapeut Cesar/Mensendieck

21. organisatieadviseur

22. orthopedagoog

23. psycholoog

24. raadgevend adviseur

25. redacteur

26. registeraccountant

27. stedenbouwkundige

28. tandarts

29. tandarts-specialist

30. (al dan niet beëdigd) tolk-vertaler

31. tuin- en landschapsarchitect

32. verloskundigenpraktijk

Bijlage 2 Lijst categorieën aan-huis-verbonden bedrijf

SBI-CODE   OMSCHRIJVING   CATEGORIE  
581   Uitgeverijen (kantoren)   1  
1814   Grafische afwerking   1  
182   Reproduktiebedrijven opgenomen media   1  
9524   Meubelstoffeerderijen   1  
461   Handelsbemiddeling (kantoren)   1  
952   Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen)   1  
50, 51   Vervoersbedrijven (uitsluitend kantoren)   1  
5222   Overige dienstverlening t.b.v. vervoer (kantoren)   1  
5229   Expediteurs, cargadoors (kantoren)   1  
791   Reisorganisaties   1  
61   Telecommunicatiebedrijven   1  
64,65   Banken, verzekeringsbedrijf/kantoor   1  
41, 68   Verhuur van en handel in onroerend goed   1  
62   Computerservice- en informatietechnologie-bureaus e.d.   1  
722   Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek   1  
63, 69 t/m71, 73, 74, 77, 78, 80 t/m 82   Overige zakelijke dienstverlening: kantoren   1  
9302   Schoonheidsspecialist op afspraak / schoonheidssalon   1  
9602   Kappersbedrijf / kapper op afspraak   1  
8891   Kinderopvang tot maximaal 6 kinderen   1  
9609   Persoonlijke dienstverlening niet elders genoemd   1  
9603   Uitvaartcentra/begrafenisonderneming   1  

Bijlage 3 Staat van bedrijfsactiviteiten - functiemenging

SBI-CODE   OMSCHRIJVING   CATEGORIE  
     
01   LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW    
014   Dienstverlening t.b.v. de landbouw:    
014   - algemeen (o.a. loonbedrijven), b.o < 500 m2    B  
014   - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven, b.o. < 500 m2   B  
0142   KI-stations   B  
     
15   VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN    
151   Slachterijen en overige vleesverwerking:    
151   - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken, p.o. < 200 m2    B  
1552   Consumptie-ijsfabrieken, p.o. < 200 m2   B  
1581   Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen, charge-ovens, v.c.< 7.500 kg meel/week   B  
1584   Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk:    
1584   - Cacao- en chocoladefabrieken- vervaardigen van chocoladewerken met p.o. < 200 m2   B  
1584   - Suikerwerkfabrieken zonder suiker branden, p.o. < 200 m2    B  
1593 t/m 1595   Vervaardiging van wijn, cider e.d.   B  
     
17   VERVAARDIGING VAN TEXTIEL    
174, 175   Vervaardiging van textielwaren   B  
176, 177   Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen   B  
     
18   VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT    
181   Vervaardiging kleding van leer   B  
182   Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer)   C  
     
20   HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D.    
203, 204, 205   Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 200 m2    B  
205   Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken   B  
     
22   UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA    
221   Uitgeverijen (kantoren)   A  
2222.6   Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen   B  
2223   Grafische afwerking   A  
2223   Binderijen   B  
2224   Grafische reproduktie en zetten   B  
2225   Overige grafische aktiviteiten   B  
223   Reproduktiebedrijven opgenomen media   A  
     
24   VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUKTEN    
2442   Farmaceutische produktenfabrieken:    
2442   - verbandmiddelenfabrieken   C  
     
26   VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUKTEN    
2615   Glasbewerkingsbedrijven   B  
262, 263   Aardewerkfabrieken:    
262, 263   - vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW   B  
267   Natuursteenbewerkingsbedrijven:    
267   - zonder breken, zeven en drogen p.o. < 2.000 m2    B  
2681   Slijp- en polijstmiddelen fabrieken   B  
     
28   VERVAARD. EN REPARATIE VAN PRODUKTEN VAN METAAL (EXCL. MACH./TRANSPORTMIDD.)    
281   - gesloten gebouw, p.o. < 200 m2    B  
284   Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d., p.o. < 200 m2    B  
2852   Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. <200 m2    B  
287   Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.; inpandig, p.o. <200 m2   B  
     
30   VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS    
30   Kantoormachines- en computerfabrieken incl. reparatie   B  
     
33   VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN    
33   Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d. incl. reparatie   B  
     
36   VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G.    
361   Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2    A  
362   Fabricage van munten, sieraden e.d.   B  
363   Muziekinstrumentenfabrieken   B  
3663.1   Sociale werkvoorziening   B  
     
40   PRODUKTIE EN DISTRIB. VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN WARM WATER    
40   Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:    
40   - < 10 MVA   B  
40   Gasdistributiebedrijven:    
40   - gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinst. Cat. A   A  
40   - gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), cat. B en C   B  
40   Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:    
40   - blokverwarming   B  
     
41   WINNING EN DITRIBUTIE VAN WATER    
41   Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:    
41   - < 1 MW   B  
     
45   BOUWNIJVERHEID    
45   Aannemersbedrijven met werkplaats, b.o. < 1000 m2    B  
     
50   HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS    
501, 502, 504   Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven   B  
5020.4   Autobeklederijen   A  
5020.5   Autowasserijen   B  
503, 504   Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires   B  
     
51   GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING    
511   Handelsbemiddeling (kantoren)   A  
5134   Grth in dranken   C  
5135   Grth in tabaksprodukten   C  
5136   Grth in suiker, chocolade en suikerwerk   C  
5137   Grth in koffie, thee, cacao en specerijen   C  
514   Grth in overige consumentenartikelen   C  
5148.7   Grth in vuurwerk en munitie:    
5148.7   - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag < 10 ton   C  
5153   Grth in hout en bouwmaterialen:    
5153   - algemeen   C  
5153   - indien b.o. =< 2000 m2   B  
5153.4   zand en grind:    
5153.4   - indien b.o. =< 200 m2   B  
5154   Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur:    
5154   - algemeen   C  
5154   - indien b.o. =<2.000 m2    B  
5156   Grth in overige intermediaire goederen   C  
518   Grth in machines en apparaten, exclusief machines voor de bouwnijverheid   C  
519   Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d.   C  
     
52   DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN    
52   Detailhandel voor zover n.e.g.   A  
5211/2,5246/9   Supermarkten, warenhuizen   B  
5222, 5223   Detailhandel vlees, wild, gevogelte, met roken, koken, bakken   A  
5224   Detailhandel brood en banket met bakken voor eigen winkel   A  
5231, 5232   Apotheken en drogisterijen   A  
5249   Detailhandel in vuurwerk tot 10 ton verpakt   A  
527   Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen)   A  
     
55   LOGIES-, MAALTIJDEN- EN DRANKENVERSTREKKING    
5511, 5512   Hotels en pensions met keuken, conferentie-oorden en congrescentra   A  
553   Restaurants, cafetaria's, snackbars, ijssalons met eigen ijsbereiding, viskramen e.d.   A  
554   Café's, bars   A  
554   Discotheken, muziekcafé's   B  
5551   Kantines   A  
5552   Cateringbedrijven   B  
     
60   VERVOER OVER LAND    
6022   Taxibedrijven   B  
6024   Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks), b.o. =< 1.000 m2   C  
603   Pomp- en compressorstations van pijpleidingen   B  
     
61, 62   VERVOER OVER WATER / DOOR DE LUCHT    
61, 62   Vervoersbedrijven (uitsluitend kantoren)   A  
     
63   DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER    
6321   Autoparkeerterreinen, parkeergarages   C  
6322, 6323   Overige dienstverlening t.b.v. vervoer (kantoren)   A  
633   Reisorganisaties   A  
634   Expediteurs, cargadoors (kantoren)   A  
     
64   POST EN TELECOMMUNICATIE    
641   Post- en koeriersdiensten   C  
642   Telecommunicatiebedrijven   A  
642   zendinstallaties:    
642   - FM en TV   B  
     
65, 66, 67   FINANCIELE INSTELLINGEN EN VERZEKERINGSWEZEN    
65, 66, 67   Banken, verzekeringsbedrijven, beurzen   B  
     
70   VERHUUR VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOED    
70   Verhuur van en handel in onroerend goed   A  
     
71   VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE GOEDEREN    
711   Personenautoverhuurbedrijven   B  
712   Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (excl. personenauto's)   C  
713   Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen   C  
714   Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g.   C  
     
72   COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE    
72   Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d.   A  
72   Datacentra   B  
     
73   SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK    
732   Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek   A  
     
74   OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING    
74   Overige zakelijke dienstverlening: kantoren   A  
7481.3   Foto- en filmontwikkelcentrales   C  
7484.4   Veilingen voor huisraad, kunst e.d.   A  
     
75   OPENBAAR BESTUUR, OVERHEIDSDIENSTEN, SOCIALE VERZEKERINGEN    
75   Openbaar bestuur (kantoren e.d.)   A  
7525   Brandweerkazernes   C  
     
80   ONDERWIJS    
801, 802   Scholen voor basis- en algemeen voortgezet onderwijs   B  
803, 804   Scholen voor beroeps-, hoger en overig onderwijs   B  
     
85   GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSZORG    
8512, 8513   Artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven   A  
8514, 8515   Consultatiebureaus   A  
853   Verpleeghuizen   B  
853   Kinderopvang   B  
     
90   MILIEUDIENSTVERLENING    
9001   rioolgemalen   B  
     
91   DIVERSE ORGANISATIES    
9111   Bedrijfs- en werknemersorganisaties (kantoren)   A  
9131   Kerkgebouwen e.d.   B  
9133.1   Buurt- en clubhuizen   B  
     
92   CULTUUR, SPORT EN RECREATIE    
9213   Bioscopen   C  
9232   Theaters, schouwburgen, concertgebouwen, evenementenhallen   C  
9234   Muziek- en balletscholen   B  
9234.1   Dansscholen   B  
9251, 9252   Bibliotheken, musea, ateliers, e.d.   A  
926   Zwembaden: overdekt   C  
926   Sporthallen   B  
926   Bowlingcentra   B  
926   Schietinrichtingen:    
926   - binnenbanen: boogbanen   A  
926   Sportscholen, gymnastiekzalen   B  
9271   Casino's   C  
9272.1   Amusementshallen   B  
     
93   OVERIGE DIENSTVERLENING    
9301.3   Wasverzendinrichtingen   B  
9301.3   Wasserettes, wassalons   A  
9302   Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten   A  
9303   Begrafenisondernemingen: uitvaartcentra   A  
9304   Fitnesscentra, badhuizen en sauna-baden   B  
9305   Persoonlijke dienstverlening n.e.g.   A