direct naar inhoud van 8.2 Te volgen procedure
Plan: Kemphaan
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0861.201201KEMPHAAN-0303

8.2 Te volgen procedure

Het bestemmingsplan doorloopt de volgende procedure:

 • a. Ontwerp:
   • Publicatie en terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan overeenkomstig afdeling 3.4 Awb en de Wro;
   • Gedurende deze terinzagelegging kan een ieder een zienswijze indienen bij de gemeenteraad;
 • b. Vaststelling:
   • Vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad;
   • De provincie heeft de mogelijkheid om een reactieve aanwijzing te geven (dat gedeelte waarvoor een reactieve aanwijzing is gegeven treedt niet in werking);
   • Publicatie en terinzagelegging van het vaststellingsbesluit en vastgestelde bestemmingsplan gedurende de beroepstermijn;
 • c. Beroep (indien aan de orde):
   • Beroep bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State;
 • d. Inwerkingtreding:
   • Na afloop van de beroepstermijn (tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt gedaan).

In het kader van deze procedure is het voor een ieder mogelijk om gedurende de ter inzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan (fase a) zijn/haar zienswijze (bij de gemeenteraad) kenbaar te maken. In publicaties met betrekking tot de diverse stappen die het plan moet doorlopen wordt daarvan steeds melding gemaakt. Wanneer beroep wordt ingesteld, beslist de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan.