direct naar inhoud van 7.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Plan: Kemphaan
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0861.201201KEMPHAAN-0303

7.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Het planvoornemen betreft de ontwikkeling van een woningbouwlocatie in de kern Veldhoven. Gelet op het gegeven dat er door de plannen een passende invulling kan worden gegeven aan het braakliggende terrein mag aangenomen worden dat tegen het planvoornemen geen overwegende bezwaren bestaan.

Het bestemmingsplan wordt conform de gebruikelijke procedure gedurende zes weken ter inzage gelegd. Gedurende deze termijn kan een ieder reageren op het planvoornemen en zijn of haar zienswijzen indienen.