direct naar inhoud van 5.10 Bedrijven en milieuzonering
Plan: Kemphaan
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0861.201201KEMPHAAN-0303

5.10 Bedrijven en milieuzonering

Binnen of in de directe nabijheid van het plangebied zijn geen bedrijven gevestigd, die een zonering conform de publicatie 'Bedrijven en milieuzonering' kennen.

Er bestaan derhalve geen belemmeringen tengevolge van bedrijfsactiviteiten in de omgeving. Omgekeerd geldt tevens dat de realisering van het planvoornemen geen beperkingen oplegt aan bedrijven in de omgeving.