direct naar inhoud van 2.1 Gebiedsomschrijving
Plan: Kemphaan
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0861.201201KEMPHAAN-0303

2.1 Gebiedsomschrijving

afbeelding "i_NL.IMRO.0861.201201KEMPHAAN-0303_0005.jpg"

Bebouwing ten noordoosten van plangebied (Smelen)

Het plangebied ligt in de meest noordelijke woonwijk van de kern Veldhoven, De Kelen. Aan deze wijk is gebouwd vanaf de jaren negentig van de vorige eeuw en delen van de wijk zijn nog steeds in aanbouw. Het noordelijke deel van de wijk is de meest recente planmatige uitbreiding van Veldhoven (project Noordrand). Een deel van de recent gerealiseerde woningen liggen ten noordoosten van het plangebied.

De wegen Smelen en Hertgang/De Dom vormen de hoofdontsluitingswegen van De Kelen. De Hertgang ligt ten westen van het plangebied en loopt in zuidelijke richting naar het wijkwinkelcentrum Heikant. In het noorden sluit de Hertgang aan op de Meerhovendreef.

De bebouwing in de wijk ligt aan helder geordende straten die vaak iets zijn gebogen, waardoor lange lijnen worden voorkomen. De wijk is opgebouwd uit verschillende buurtjes met een eigen karakteristiek en kent een differentiatie in verschillende woningcategorieën, die naast elkaar voorkomen. In de wijk komen zowel vrijstaande woningen, halfvrijstaande woningen, geschakelde woningen als rijtjeswoningen verspreid voor. Gestapelde woningen komen alleen voor in de recente uitbreiding en alleen in drie à vier bouwlagen. In de wijk liggen twee woonwagenkampen, aan de Hoppenven in het zuidoosten en aan De Wegerd in het noordwesten van de wijk.

afbeelding "i_NL.IMRO.0861.201201KEMPHAAN-0303_0006.jpg" Groenstructuur langs Heikantsebaan–Heikantsepad

In de wijk zijn enkele historische structuurlijnen ingepast, zoals de Hoornven, Sint Jorisstraat en de Heikantsebaan–Heikantsepad, direct ten zuiden van het plangebied gelegen, die een aantrekkelijke langzaam-verkeersroute in het noordelijke deel van Veldhoven vormt. Ook is aan de Meerstraat bij de herontwikkeling van het gebied de oude bomenrij bewaard gebleven.

De hoofddrager van de groenstructuur van de wijk is met name de groene zone rond de Rundgraaf in het zuiden. Verder liggen in De Kelen stukken openbaar groen en speelplaatsen verspreid in de wijk. Ten slotte is in veel straten “zicht”-groen aanwezig, dat zich manifesteert in grasstroken langs de openbare weg, vaak in combinatie met bomen en/of struiken (laanbeplanting).