direct naar inhoud van Artikel 9 Algemene aanduidingsregels
Plan: Kemphaan
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0861.201201KEMPHAAN-0303

Artikel 9 Algemene aanduidingsregels

9.1 Luchtvaartverkeerszone - Inner Horizontal en Conical Surfice (ICHS)

Ter plaatse van de aanduiding 'Luchtvaartverkeerszone-ICHS' geldt in aanvulling op hetgeen elders in deze planregels is bepaald dat de bouwhoogte van bouwwerken niet meer mag bedragen dan 65 meter boven NAP.