Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: MFA Midden
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0861.101100MFAmidden-0304

8.5 Parkeren en ontsluiting

In de huidige situatie vindt parkeren plaats in parkeervakken langs de Van Aelstlaan. In de toekomstige situatie wordt voorzien in één groot, gemeenschappelijk parkeerterrein. Deze wordt gesitueerd op de plek waar nu de groenlocatie aanwezig is. Het parkeerterrein is berekend op 141 autoparkeerplaatsen voor bezoekers (inclusief kiss & ride) en personeel en 14 parkeerplaatsen voor taxibussen voor het kinderdienstencentrum en overige speciale voorzieningen. Hiermee wordt in ieder geval voorzien in de parkeerbehoefte. De kopse parkeervakken langs de van Aelstweg worden vervangen door langsparkeerplaatsen.
 
Rotonde Sterrenlaan
 
Om de van Aelstlaan te ontlasten is een rotonde aangelegd op de Sterrenlaan. In principe zal al het autoverkeer via deze rotonde het parkeerterrein oprijden. De aansluiting van het parkeerterrein op de rotonde zal haaks koemn te liggen (net als de tegenover gelegen Van Oortlaan). De inrichting van het parkeerterrein zal zodanig gebruiksvriendelijk en verkeersveilig worden ingericht, dat het overgrote deel van de automobilisten zal kiezen voor het parkeren op dit terrein, in plaats van het afzetten van de kinderen aan de van Aelstlaan.
 
Aan de noordkant van het hoofdgebouw zal middels een specifieke aanduiding een ontsluiting worden voorzien voor onder andere laden en lossen (de bevoorrading van het hoofdgebouw), maar ook het bieden van mogelijkheden om hier leerlingen te halen en brengen door middel van collectief vervoer. Deze ontsluiting is dus niet bedoeld voor kiss & ride.     
 
Het fietsverkeer zal zowel vanaf de Sterrenlaan als de Van Aelstlaan naar de MFA geleid worden. Er wordt een tweerichtingen-fietspad aangelegd tussen de rotonde en het kruispunt Sterrenlaan-Bossebaan, die niet doorsneden zal worden door het autoverkeer. Vanaf dit fietspad komen aftakkingen richting de fietsenstallingen, die dicht bij de entrees zullen worden geplaatst. Het fietspad tussen de Sterrenlaan en de Van Aelstlaan blijft behouden.
De passagiers/ kinderen kunnen rechtstreeks vanaf de parkeerplaats via een voetpad ('de groene strip') naar de MFA lopen. Dit pad komt uit in het hart van de MFA. De groene strip wordt een route met allerlei speelaanleidingen, geplaatst in een groene setting. Hierdoor wordt het uitnodigend karakter van de MFA ook in het openbaar gebied vormgegeven.