Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: MFA Midden
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0861.101100MFAmidden-0304

8.2 Algemene opzet

Voorafgaand aan het bestemmingsplan is een structuurschets opgesteld voor het plangebied. In de structuurschets is de bebouwing aan weerszijden van de voetgangersverbinding tussen het parkeerterrein en de MFA gesitueerd in twee bouwdelen. Het bouwdeel aan de Sterrenlaan kan maximaal uit drie bouwlagen bestaan. De bebouwing aan de zijde van de Van Aelstlaan kan maximaal in twee lagen worden gebouwd en sluit zo aan bij de bestaande woonbebouwing aan de Van Aelstlaan.
 
Structuurschets MFA Midden