Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: MFA Midden
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0861.101100MFAmidden-0304

7 Planuitgangspunten

De eisen ten aanzien van de beeldkwaliteit zijn opgenomen in het 'Beeldkwaliteitplan MFA-midden'. Hierin zijn zowel eisen met betrekking tot de stedenbouwkundige als architectonische opzet opgesteld.
 
De uitgangspunten met betrekking tot de gewenste ruimtelijke en functionele structuur zijn opgenomen in het Programma van Eisen. In het Programma van Eisen zijn onder andere de volgende functionele eisen en wensen opgenomen:
  1. De uitstraling en sfeer die het gebouw van de MFA Midden volgens de gebruikers moet uitstralen, is kindvriendelijk, uitdagend, uitnodigend en kleurrijk. Het mag best een opvallend ontwerp hebben maar passend binnen de omgeving, waardoor het een synergie vormt met de groene omgeving en de wijk.
  2. De toegang tot het terrein dient voor kinderen en volwassenen helder te zijn, zowel met de fiets, de auto als lopend. De entrees van het gebouw moeten open en herkenbaar zijn.