Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: MFA Midden
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0861.101100MFAmidden-0304

3.2 Ruimtelijke en functionele structuur

Het plangebied bestaat uit twee schoolgebouwen met bijbehorende voorzieningen (parkeren, groen), een verenigingsgebouw plus een relatief groot oppervlak aan groen. De schoolgebouwen passen qua opzet, vormgeving en uitstraling niet meer bij de huidige moderne eisen.
 
Grenzend aan de noordelijke en zuidelijke kant van het plangebied ligt een groenstrook. Ten oosten en ten westen liggen doorgaande wegen en woningen. De woningen maken deel uit van de wijk d'Ekker (oost) en Zonderwijk (west).
 
Om de locatie in gebruik te kunnen nemen als Multi Functionele Accommodatie, zal een herstructurering van de aanwezige gronden en de daarbij behorende functies plaatsvinden. In hoofdstuk 8 wordt nader op het plangebied ingegaan.