Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: MFA Midden
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0861.101100MFAmidden-0304

2.3 Geldende bestemmingsplannen

Voor het plangebied is het volgende bestemmingsplannen vigerend.
  • Het bestemmingsplan 'd' Ekker 2005', vastgesteld door de raad in februari 2007, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten in september 2007.