Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: MFA Midden
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0861.101100MFAmidden-0304

2.2 Situering en begrenzing plangebied

De locatie is gelegen in het centrale deel van de kern Veldhoven, aan de rand van een woonwijk, midden in een groenstrook. Op de hierna volgende afbeeldingen is de ligging van het plangebied aangegeven. De locatie wordt omsloten wordt door:
  • de Bossebaan aan de noordzijde;
  • de Sterrenlaan aan de westzijde;
  • de groene carré onder de Jan Ligthartschool in het zuiden;
  • en de Van Aelstlaan in het oosten.
 
Ligging plangebied in Veldhoven (bron: Google Earth)
 
 
Grens plangebied (bron: Google Earth)