Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: MFA Midden
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0861.101100MFAmidden-0304

2.1 Aanleiding en doel

In de gemeente Veldhoven is een groot aantal organisaties verbonden aan de Brede School Veldhoven. Dit is een (inhoudelijk) netwerk van professionals rondom kinderen tussen de 0 en 12 (tot 16) jaar en hun ouders. Het netwerk is gericht op het aanbieden van een zo compleet en aaneengesloten mogelijk dagarrangement (op de gebieden zorg, onderwijs, hulp, opvang, sport of cultuur) aan alle kinderen, ongeacht hun talenten of belemmeringen.
  
Op initiatief van de gemeente Veldhoven en haar kernpartners wordt een aantal van de organisaties uit dit Brede School netwerk gezamenlijk gehuisvest in Multifunctionele Accommodaties (MFA’s). De meerwaarde van een MFA is dat er voordelen ontstaan bij het gecombineerde gebruik van de ruimte, maar ook bij de bouw en exploitatie. Alle voorzieningen die van belang zijn bij de ontwikkeling van het kind, komen bij elkaar.
 
De MFA Midden wordt gesitueerd aan de Van Aelstlaan / Sterrenlaan (de huidige locatie van de school 'de Verrekijker') . Omdat het initiatief niet past binnen het geldende bestemmingsplan, is het noodzakelijk om voor de locatie een nieuw bestemmingsplan op te stellen.