Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: MFA Midden
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0861.101100MFAmidden-0304

11 Inspraak en vooroverleg

Er zal geen inspraak plaatsvinden, wel vindt vooroverleg plaats met de verplichte instanties op basis van
artikel 1.3.1 Bro. Het plan zal 11 november 2011 ter visie gaan. . De resultaten van het vooroverleg zullen in het bestemmingsplan worden verwerkt.
Er zal een informatieavond over de MFA Zuid worden georganiseerd. Tijdens deze avond wordt het
ontwerpbestemmingsplan toegelicht.