Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: MFA Midden
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0861.101100MFAmidden-0304

Artikel 12 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan MFA Midden van de Gemeente Veldhoven.