direct naar inhoud van 3.2 Provinciaal beleid
Plan: Kromstraat 2013
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0861.071200KROMSTRAAT-0401

3.2 Provinciaal beleid

De provincie Noord-Brabant heeft de Structuurvisie en de Provinciale Ruimtelijke Verordening vastgesteld. Noord-Brabant heeft de ambitie om een goede mix van wonen, werken en voorzieningen te creƫren. De leefbaarheid moet van voldoende kwaliteit zijn. Dynamische stadscentra, eigen identiteit en regionale afstemming zijn enkele uitgangspunten. Daarnaast dienen er voldoende veilige en goed bereikbare werkplekken te zijn voor de bevolking. Steden moeten aantrekkelijk blijven voor diverse bevolkingsgroepen en dienen garant te staan voor het aanbieden van (bovenlokale) voorzieningen.

Het voorliggend bestemmingsplan betreft een conserverend bestemmingsplan. Er worden geen nieuwe stedelijke ontwikkelingen meegenomen. In lijn met het provinciaal beleid wordt in het bestemmingsplan Kromstraat 2013 voldoende ruimte geboden om het voorzieningenniveau en de werkgelegenheid in Veldhoven-Dorp op peil te houden. Voor het overige heeft het provinciaal beleid geen directe beleidskaders voor het voorliggend bestemmingsplan.