direct naar inhoud van 1.4 Leeswijzer
Plan: Kromstraat 2013
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0861.071200KROMSTRAAT-0401

1.4 Leeswijzer

In het volgende hoofdstuk is een korte beschrijving van het plangebied opgenomen. Vervolgens worden de relevante beleidskaders op rijks-, provinciaal, regionaal en gemeentelijk niveau geschetst. In hoofdstuk 4 wordt nader ingegaan op de relevante aspecten ten aanzien van het milieu, de flora en fauna, de waterhuishouding, cultuurhistorie en archeologie. In de juridische planopzet worden de regels en de verbeelding van het bestemmingsplan toegelicht. De economische uitvoerbaarheid en de handhaving door de gemeente worden in hoofdstuk 6 toegelicht. In het laatste hoofdstuk wordt de procedure van het bestemmingsplan beschreven.