direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding
Plan: Kromstraat 2013
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0861.071200KROMSTRAAT-0401

1.1 Aanleiding

De gemeente Veldhoven streeft naar meer uniformiteit in haar bestemmingsplannen. Daarnaast verplicht de Wro gemeenten bestemmingsplannen eens in de 10 jaar te herzien.

Middels deze bestemmingsplanactualisering wordt gekomen tot een meer actuele en uniforme regeling voor het gehele plangebied. De doelstelling van de bestemmingsplanactualisering is het bieden van een beheersbaar en handhaafbaar planologisch-juridisch kader voor het dorpscentrum Veldhoven-Dorp. Binnen het plangebied worden géén nieuwe ontwikkelingen meegenomen. Het vastleggen van de bestaande situatie in combinatie met het opnieuw vastleggen van de gebruiks- en bouwmogelijkheden van de voorzieningen, bedrijven en woningen conform de meest actuele beleidsruimte, staat voorop.