direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding
Plan: Zilverbaan, 2e fase Westelijke Ontsluitingsroute
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0861.011400ZILVERBAAN-0303

1.1 Aanleiding

Ten westen van Veldhoven zal de nieuwe woningbouwlocatie "Zilverackers" in fasen worden ontwikkeld. Hierbij wordt uitgegaan van de bouw van circa 2.700 woningen in de periode t/m 2030 met de daarbij behorende voorzieningen. De basis voor het plan Zilverackers ligt in het Masterplan Veldhoven-west (zie paragraaf 3.4 Gemeentelijk beleid).


Ter ontsluiting van Zilverackers (de drie dorpen, Oerle-Zuid, etc) en Habraken is een nieuwe ontsluitingsweg noodzakelijk. De gemeente Veldhoven is voornemens om deze zogenaamde Westelijke OntsluitingsRoute (WOR) te realiseren. Met deze weg wordt beoogd om de verkeersstructuur te verbeteren (ontsluiting nieuwe- en bestaande wijken) en de verkeersintensiteit op andere wegen in de kernen Oerle, Veldhoven-Dorp en Zandoerle terug te dringen.


Het verkeer wordt langs Oerle en Veldhoven Dorp omgeleid en kan hierdoor sneller over drie wegen oostwaarts worden afgevoerd (via de Kempenbaan, de Oersebaan en de Heerbaan). De Zilverbaan zal (deels) van vrijliggende fietsvoorzieningen worden voorzien.

Op langere termijn ontstaat de mogelijkheid voor een extra aansluiting op het snelwegennet via een aansluiting op de A67.

Het tracé Westelijke OntsluitingsRoute is opgedeeld in drie delen:

  • de Verlengde Oersebaan (fase 1, wat planologisch-juridisch geregeld is in het op 29 september 2009 door de gemeenteraad van Veldhoven vastgestelde bestemmingsplan 'Verlengde Oersebaan, eerste fase Westelijke Ontlsuitingsroute);
  • de Verlengde Heerbaan (fase 1; wat planologisch-juridisch is geregeld in het op 19 mei 2009 door het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven genomen Projectbesluit 'Oerle-Zuid, eerste fase Zilverackers';
  • de Zilverbaan (fase 2)*.

* Vanaf de Verlengde Heerbaan t/m de aansluiting met de Knegselseweg.


Zie onderstaande afbeelding voor een situatietekening.


Het voorliggende bestemmingsplan biedt de ruimtelijke kaders om de tweede fase van de Westelijke Ontsluitingsroute (Zilverbaan) te realiseren.

afbeelding "i_NL.IMRO.0861.011400ZILVERBAAN-0303_0001.png" afbeelding "i_NL.IMRO.0861.011400ZILVERBAAN-0303_0002.png"

afbeelding "i_NL.IMRO.0861.011400ZILVERBAAN-0303_0003.jpg"