gemeente: Veldhoven   status: Vastgesteld
plannaam: Meerveldhoven, herziening Provincialeweg 52-54   datum: 18-11-2010
 

Artikel 9 Slotregel

Deze regels worden aangehaald onder de naam "Regels van het bestemmingsplan Meerveldhoven, herziening Provincialeweg 52-54”.