Bibliotheek evaluatie Alderstafel

 

 

 

Documenten Alderstafel

Aldersadvies Eindhoven (2010)

Bijlagen bij Aldersadvies (2010)

 

Jaarverslag 2014 Alderstafel Eindhoven (2015)

 

Presentatie Hans Alders 11-06-2015 (2015)

 

Eerdere moties en zienswijzen regio gemeenten

 

Motie kaderstelling duurzame ontwikkeling Eindhoven Airport (2009)

 

Motie concept Aldersadvies (2010)

 

Motie definitief Aldersadvies (2010)

 

Motie Rijksbehandeling Aldersadvies (2011)

 

Motie concept notitie R&D (2012)

 

Zienswijze conceptnotitie R&D (2012)

 

Zienswijze ontwerpluchthavenbesluit en MER (2012)


Documenten regio gemeenten

 

Presentatie werksessie 22 mei 2015

 

 

Onderzoeken

 

Rapport 1e meting gezondheidsbelevingsonderzoek (2012)

 

Bijlagen 1e meting gezondheidsbelevingsonderzoek (2012)