Gemeente Veldhoven

 

 

Bijlagen bij Ruimtelijke onderbouwing

 

Nieuwbouw woningen Pegbroekenweg 8 te Veldhoven

 

1.    Akoestisch onderzoek

2.    Verkennend bodemonderzoek

3.    Aanvullend en nader bodemonderzoek

4.    Quickscan flora en fauna

5.    Rekenresultaten AERIUS-berekening