gemeente: Veldhoven   status: Ontwerp
plannaam: Meerveldhoven, herziening Provincialeweg 52-54   datum: 28-06-2010
 

Artikel 8 Slotregel

Deze regels worden aangehaald onder de naam "Regels van het bestemmingsplan Meerveldhoven, herziening Provincialeweg 52-54